Czym jest przemówienie?

  1. Czym jest dobre przemówienie – Mikołaj Krupa
  2. Czym różni się wykład od przemówienia – Jerzy Porabik
  3. Rola publiczności w przemówieniach – Łukasz Słoniowski
  4. Czym jest a czym nie jest przemówienie – Mariusz Zagórski