Czym jest przemówienie?

  1. Czym jest dobre przemówienie – Mikołaj Krupa

  2. Czym różni się wykład od przemówienia – Jerzy Porabik

  3. Rola publiczności w przemówieniach – Łukasz Słoniowski

  4. Czym jest a czym nie jest przemówienie – Mariusz Zagórski