Mariusz Zagórski

Jak swoje wady zamienić w zalety?

Retoryczne aikido

Królik pędził prosto przed siebie

Od szczegółu do ogółu

Czy talent aktorski przydaje się w przemawianiu?

Dlaczego warto mówić zwięźle?

O słowach – śmieciach

Czym jest a czym nie jest przemówienie

Jak pokonać stres przed wystąpieniem publicznym?

Jak pokonać stres przed wystąpieniem publicznym?

Pisanie przemówień – Ogólne zasady

Pisanie przemówień. Czym jest metafora?

Pisanie przemówień. Jak działają pytania retoryczne?

Pisanie przemówień. Najczęstsze błędy.

Pisanie przemówień. Mówić czy czytać?

Pisanie przemówień. Prosty język.