Łukasz Słoniowski

Czego nie da się przekazać gestami ani mimiką?

Słowa i zwroty budujące wspólnotę

Jak zwrócić na siebie uwagę publiczności

Dobre wystąpienie wymaga energii! 

Dopasuj ton i szybkość 

Rola publiczności w przemówieniach