Przejdź do treści

Łukasz Słoniowski

  1. Czego nie da się przekazać gestami ani mimiką?
  2. Słowa i zwroty budujące wspólnotę
  3. Jak zwrócić na siebie uwagę publiczności
  4. Dobre wystąpienie wymaga energii! 
  5. Dopasuj ton i szybkość 
  6. Rola publiczności w przemówieniach