Przejdź do treści
Strona główna » Mikołaj Krupa

Mikołaj Krupa

  1. Kim jest Lider? Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości

  2. Władza to nie to samo co przywództwo. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości 

  3. Czy od lidera wymaga się więcej niż kiedyś? Nowoczesne przywództwo – Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości 

  4. Jak zarządzać pracą zespołu cz 1. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości 

  5. Jak zarządzać pracą zespołu cz. 2. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości 

  6. Jak zbudować autorytet lidera? Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości

  7. Czy bycia liderem można się nauczyć? Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości 

  8. Chcesz być liderem? Występuj publicznie cz1. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości

  9. Chcesz być liderem? Występuj publicznie cz 2. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości

  10. Skuteczny feedback to ważne narzędzie lidera cz 1. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości

  11. Skuteczny feedback to ważne narzędzie lidera cz.2. Studencka Akademia Umiejętności Przyszłości

  12. Jak poradzić sobie z konfliktem w zespole? Umiejętności lidera.

  13. Jak przekonywać a nie zmuszać? Umiejętności Lidera,

  14. Lider podczas spotkań. Umiejętności Lidera

  15. Najczęstsze błędy popełniane przez lidera. Umiejętności lidera. 

  16. Dlaczego ludzie manipulują
  17. Przeniesienie odpowiedzialności
  18. Nowomowa
  19. Co zrobić by publiczność nas lubiła. Kto pyta nie błądzi
  20. Co zrobić by publiczność nas lubiła. Jak zbudować wspólnotę z odbiorcami 
  21. Co zrobić by publiczność nas polubiła – wskazówki Steva Jobsa
  22. Co zrobić by publiczność nas polubiła – budowanie mostu 
  23. Kontakt wzrokowy
  24. Błędy w przemowie
  25. Jak zbudować relację z publiką
  26. Jak stać na scenie?
  27. Jak przygotować się do wystąpienia?
  28. Jak prowadzić konferencje, debaty i inne podniosłe wydarzenia
  29. Argumentacja dla nieco bardziej zaawansowanych
  30. Argumentacja – najczęstsze błędy
  31. Podstawy argumentacji
  32. Jak nauczyć się gestykulować?
  33. Czym jest dobre przemówienie?
  34. Jak nie dać się wyprowadzić z równowagi podczas dyskusji