Mowa ciała

  1. „Dlaczego warto umieć dobrze się prezentować?” – Piotr Szefer 
  2. „Postawa otwarta kontra postawa zamknięta” – Piotr Szefer
  3. „Kontakt wzrokowy” – Piotr Szefer
  4. „Gestykulacja” – Piotr Szefer