Mówca XXI wieku – porządkowanie wystąpienia

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dużą popularnością w Internecie cieszą się materiały zbudowane na zasadzie wypunktowanego zestawienia? Na przykład: 7 najlepszych sposobów na zupę pomidorową, 10 największych budowli na świecie, 3 powody, dla których warto uprawiać jogę? Wynika to w dużej mierze z faktu, że człowiek lubi otrzymywać treści przygotowane w sposób uporządkowany.

Nieprzypadkowo książka ma spis treści, rozdziały, podrozdziały, akapity. W tekstach pisanych często stosuje się zestawienia albo listy punktowane, które w sposób klarowny porządkują daną kwestie. Można oczywiście wyobrazić sobie podręcznik bez jakichkolwiek rozdziałów, akapitów czy punktorów. Można wyobrazić sobie ustawę bez jednostek redakcyjnych – paragrafów, ustępów, punktów. Cała treść zlałaby się wówczas w jedną wielką masę, w której trudno byłoby się odnaleźć. Ale z oczywistych powodów tak się nie robi. Autorzy tekstów pisanych wszelkiego rodzaju dbają na to, aby nadawać im czytelną i logiczną strukturę. W taki sposób zdecydowanie łatwiej przyswajać czytelnikowi treści.

Bardzo podobnie jest z wystąpieniami publicznymi.

Ileż razy każdy z nas słyszał wystąpienie, które przypominało jednolitą masę słów, płynącą sennym tempem rzekę zdań i wyrażeń. Kiedy z cudem powstrzymywaliśmy się, aby nie zasnąć.

Dlatego wielkim wyzwaniem dla każdego mówcy jest nadanie wystąpieniu takiej struktury, która sprawi, że odbiorca nie pogubi się w gąszczu słów, że będzie doskonale widział, w której części wystąpienia się znajduje i o czym aktualnie jest mowa. Oczywiście w przypadku wystąpień publicznych jest to trudniejsze niż w tekście pisanym. Mamy bowiem zdecydowanie węższy wachlarz narzędzi, które służą do takiego porządkowania. Tym bardziej powinniśmy się doskonale przygotować.

Jak zatem zabrać się do uporządkowania swojego wystąpienia?

Profesjonalni mówcy stosują w tym celu różne techniki, ale jedną z najpopularniejszych jest punktowanie. Polega ono na takim formułowaniu przemówienia (lub jego wyodrębnionej części), aby dało je się skrótowo przedstawić w kilku punktach, najlepiej od trzech do pięciu. Kiedy już uda nam się tak zbudować nasze wystąpienie musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć na jego początku, że przed nami uporządkowana struktura. Następnie zwięźle wymieniamy wszystkie punkty i omawiamy je w przedstawionym porządku.

Na przykład: Szanowni państwo, są trzy powody, dla których dobry mówca powinien porządkować swoje wystąpienia. Po pierwszej, wyższa skuteczność przekazywania wiedzy. Po drugie, dłuższe utrzymywanie uwagi odbiorców. Po trzecie, budowanie profesjonalnego wizerunku. Omówmy zatem pokrótce wszystkie trzy powody. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, czyli skuteczność przekazywania wiedzy, to…”.

Tak skonstruowane wystąpienie daje dużo większe szanse na zainteresowanie odbiorcy niż gdybym to samo powiedział w sposób chaotyczny: „Szanowni państwo, opowiem dziś, dlaczego warto swoje porządkować wystąpienia. Jest to ważne, gdyż… Poza tym… Jest to także istotne, ponieważ…”.

Porządkowanie wystąpień nie tylko pozwala skuteczniej przekazać treści odbiorcy, ale przede wszystkim pomaga zbudować nam wizerunek mówcy profesjonalnego i dobrze przygotowanego. Skoro bowiem mój przekaz jest uporządkowany, to znaczy, że nie będę swobodnie gawędził, tylko doskonale wiem, co chcę powiedzieć i dlatego warto mnie posłuchać.

Postaraj się, aby porządkować swoje wystąpienia. Z czasem zobaczysz, że to naprawdę działa.

Autor: Piotr Szefer