Przejdź do treści

OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji „Konkursu NAJLEPSZY MŁODY MÓWCA dla szkół średnich” (przez promocję rozumie się umieszczanie fragmentów lub całości filmów w mediach, np. na stronie internetowej konkursu, w materiałach prasowych, itp.) przez organizatora – Fundację Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21 lok. 53, 01-230 Warszawa, KRS 0000646505, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA (W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji „Konkursu NAJLEPSZY MŁODY MÓWCA dla szkół średnich” (przez promocję rozumie się umieszczanie fragmentów lub całości filmów i
wystąpień w mediach, np. na stronie internetowej konkursu, w materiałach prasowych, itp.) przez organizatora – Fundację Akademia Retoryki Igora Zalewskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 21 lok. 53, 01-230 Warszawa, KRS 0000646505, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.