Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Jak przy pomocy gestów narysować wykres

Gesty na powitanie uspokojenie i podkreślenie więzi

Podstawowe gesty dynamizujące wypowiedź

Modulacja głosu i właściwe tempo mowy to klucz do sukcesu 

Pauza królową wystąpienia