Pisanie przemówień

  1. „Ogólne zasady” – Mariusz Zagórski 
  2. „Mówić czy czytać?” – Mariusz Zagórski 
  3. „Prosty język” – Mariusz Zagórski 
  4. „Najczęstsze błędy” – Mariusz Zagórski
  5. „Jak działają pytania retoryczne?” – Mariusz Zagórski 
  6. „Czym jest metafora?” – Mariusz Zagórski