Przygotowanie do wystąpienia

  1. Pominięcie przygotowania przesądza o porażce – Małgorzata Kaczmarek
  2. Jak swoje wady zamienić w zalety? – Mariusz Zagórski
  3. 5 najczęstszych błędów w przemówieniach – Igor Zalewski
  4. Praca na dużej scenie – Małgorzata Kaczmarek
  5. Jak stać na scenie – Mikołaj Krupa
  6. Jak przygotować się do wystąpienia? – Mikołaj Krupa 
  7. Jak prowadzić konferencje, debaty i inne podniosłe wydarzenia – Mikołaj Krupa