Retoryka dla dzieci i mlodzieży

  1. Czy warto uczyć dzieci retoryki i krytycznego myślenia? – Igor Zalewski
  2. Retoryka dla dzieci – 3 argumenty – Igor Zalewski
  3. Retoryka dla dzieci – kontakt wzrokowy – Igor Zalewski